Twarz człowieka jest bardzo bogato unaczyniona. Cecha ta ma istotny wpływ na przebieg i bezpieczeństwo zabiegów medycyny estetycznej. Ryzyko powikłań znacznie ogranicza znajomość anatomii, stosowanie odpowiednich technik zabiegowych oraz uwzględnianie obszarów ryzykownych i osobniczych uwarunkowań anatomicznych. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej unaczynieniu żylnemu twarzy.

Wbrew pozorom zabiegi medycyny estetycznej w obrębie twarzy nie są proste i nie może ich wykonać każdy. Wymagana jest bezbłędna znajomość anatomii – w przeciwnym razie dochodzi do powikłań, również bardzo poważnych i utrzymujących się przez resztę życia. Pod skórę wprowadzane są różnego rodzaju preparaty. Nieumiejętnie przeprowadzone iniekcje to jedno z największych zagrożeń. Dlatego zabiegi medycyny estetycznej powinny być wykonywane przez lekarzy doskonale znających topografię naczyń krwionośnych w obrębie twarzy.

Unaczynienie żylne twarzy a zabiegi medycyny estetycznej

Naczynia krwionośne są częścią układu krążenia, a ich zadaniem jest transportowanie krwi. Żyły przenoszą odtlenowaną krew z tkanek do serca. Wyróżniamy żyły głębokie, które towarzyszą tętnicom oraz żyły powierzchowne, czyli działające niezależnie od nich.

Jeżeli przyjrzymy się anatomicznym rysunkom twarzy, zobaczymy, że jest ona niemal cała pokryta nitkami naczyń krwionośnych. Okazuje się, że nie ma obszaru w pełni bezpiecznego – czyli takiego, w którym nie ma ryzyka. Osoba wykonująca zabiegi medycyny estetycznej MUSI zatem znać dokładny przebieg żył w poszczególnych obszarach twarzy.

W Happy Clinic Medycyna Estetyczna w Warszawie zawsze podkreślam, żeby zabiegi medycyny estetycznej wykonywać wyłącznie u doświadczonych lekarzy. W najlepszym przypadku uszkodzenie żyły może skutkować nieestetycznym krwiakiem, który ostatecznie się wchłonie. jednak uciśnięcie lub zamknięcie światła naczynia skutkuje zablokowaniem odpływu krwi, co ma bardziej poważne następstwa.

Dlatego cieszę się, gdy Pacjentki świadomie wybierają gabinety medycyny estetycznej, szukają, czytają, dopytują o doświadczenie i kompetencje lekarza. Doskonale wiedzą, że droga do piękna powinna być bezpieczna. W Happy Clinic poświęcam dużo czasu na wywiad lekarski, ale też dokładne oglądanie skóry i twarzy, aby poznać jej budowę i wybrać dla moich Pacjentek to, co jest najlepsze.

Jakie żyły znajdują się w obrębie twarzy?

Głównym naczyniem krwionośnym w obrębie twarzy jest żyła twarzowa. Jest ona stosunkowo duża. Rozpoczyna się w przyśrodkowym kącie oka z połączenia żyły nadbloczkowej i żyły nadoczodołowej. Biegnie skośnie – w dół i do tyłu. Przebiega nad lub pod mięśniem jarzmowym mniejszym (jego przyczep początkowy znajduje się na policzkowej powierzchni kości jarzmowej, a końcowy w skórze bruzdy nosowo-wargowej) oraz pod mięśniem jarzmowym większym (jego przyczep początkowy znajduje się na policzkowej powierzchni kości jarzmowej, a końcowy w węźle mięśniowym kąta ust). Żyła twarzowa na wysokości kości gnykowej uchodzi do żyły szyjnej wewnętrznej.

Początkowym odcinkiem żyły twarzowej jest żyła kątowa. Biegnie ona ukośnie w dół, z boku nosa. Przechodzi pod mięsień jarzmowy większy i łączy się z żyłą wargową górną. Żyła kątowa odprowadza krew z obszaru przyśrodkowego kącika oka, części nosa i górnej wargi. Łączy się z żyłą nadoczodołową, z którą tworzy żyłę oczną.

Innym dopływem żyły twarzowej jest żyła zażuchwowa. Powstaje ona z połączenia żyły skroniowej powierzchownej i żyły skroniowej środkowej. Jest położona:

 • do przodu od małżowiny usznej,
 • do tyłu od gałęzi żuchwy,
 • bocznie od tętnicy szyjnej zewnętrznej.

Na wysokości kąta żuchwy żyła zażuchwowa zagina się do przodu i biegnie nad lub pod mięśniem dwubrzuścowym (jest to jeden z mięśni szyi). 

Do żyły zażuchwowej odchodzą liczne gałęzie. Są to m.in.:

 • żyły skroniowe powierzchowne – powstają na sklepieniu czaszki i biegną do przodu od małżowiny usznej do żyły zażuchwowej;
 • żyła skroniowa środkowa – biegnie we włóknach mięśnia skroniowego;
 • żyła poprzeczna twarzy – powstaje w okolicy policzka skąd biegnie poziomo do tyłu, jest położona na mięśniu żwaczu;
 • żyły uszne przednie i żyły przeduszne – odprowadzają krew z małżowiny usznej;
 • żyły szczękowe – położone są na przyśrodkowej powierzchni wyrostka kłykciowego żuchwy i towarzyszą tętnicy szczękowej.

W obszarze twarzy znajduje się również żyła głęboka twarzy. Biegnie ona na mięśniu policzkowym – od tyłu do przodu. Do unaczynienia żylnego twarzy należą także:

 • żyły wargowe – odbierają krew z okolic warg;
 • żyły powiekowe dolne – przebiegają w okolicy dolnej powieki;
 • żyły nosowe zewnętrzne – stanowią końcowy odcinek żyły kątowej i odprowadzają krew z bocznych części nosa;
 • żyła podbródkowa – uchodzi do żyły twarzowej przy dolnym brzegu żuchwy;
 • żyła czołowa – przebiega w pobliżu środkowej linii czoła;
 • żyła nadoczodołowa – zaczyna się na czole i biegnie powierzchownie w dół do mięśnia czołowego.


Specyficzne unaczynienie żylne twarzy tworzy bardzo ważną strukturę – również z punktu widzenia medycyny estetycznej. Jest to tzw. trójkąt śmierci. Jego podstawa rozciąga się między kącikami ust, a wierzchołek znajduje się na szczycie piramidy nosa. Obszar ten łączy się z układem żylnym szyi przez żyłę twarzową. Ma także połączenie z żyłą kątową i żyłą oczną górną i dolną, które wnikają do zatoki jamistej (w jamie czaszki). Wszelkie infekcje i stany zapalne w jego obrębie są bardzo niebezpieczne! Może dojść do powikłań wewnątrzczaszkowych, które stanowią zagrożenie dla życia!