Pandemia choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 11 marca 2020 roku. Wszystkie działania skupiają się dokładnym poznaniu wirusa, wypracowaniu sposobu na ograniczenie jego rozprzestrzeniania się oraz badaniach dotyczących skutecznej terapii. Wiele wskazuje na to, że SARS-CoV-2 zostanie z nami na długo, dlatego musimy nauczyć się z nim żyć. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat koronawirusa.

Jak dochodzi do zakażenia koronawirusem?

Wirus SARS-CoV-2 należy do gatunku koronawirusów. Jest to jeden z siedmiu tego rodzaju patogenów, które są groźne dla człowieka. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznej osłonki z wypustkami, nieco przypominającej koronę słoneczną. Koronawirus ma kulisty kształt, a jego średnica waha się między 60 a 140 nm. Co najważniejsze: wykazuje wysoką zakaźność, czyli zdolność do wywołania infekcji.

Do zakażenia koronawirusem dochodzi z człowieka na człowieka drogą kropelkową – najczęściej na skutek kaszlu lub kichania, czyli bardzo podobnie, jak w przypadku wielu innych drobnoustrojów. Za niebezpieczną odległość między ludźmi uważa się dystans mniejszy niż 2 metry. Możliwe jest także zakażenie poprzez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się koronawirus, a następnie przeniesienie go w okolice nosa lub ust.

Uważa się, że chory może zarażać nawet 48 godzin przed pojawieniem się pierwszych objawów. Ponadto wiadomo już, że wiele osób przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo, ale to nie znaczy, że nie przekazuje patogenu innym. Zakłada się, że jeden pacjent może zakazić ok. 2-3 inne osoby.

Według najnowszego stanu wiedzy koronawirus nie przenosi się z kobiety ciężarnej na płód. Zbadano także mleko matki i w nim również nie wykryto obecności wirusa. Jednakże naukowcy nadal starają się poznać wpływ SARS-CoV-2 na ciążę. Nie jest jasne np. czy ciężarne są bardziej narażone na zakażenie.

Polecamy: Koronawirus a otyłość

Objawy zakażenia koronawirusem

Główne objawy koronawirusa to:

 • suchy kaszel,
 • gorączka,
 • zmęczenie i osłabienie,
 • problemy z oddychaniem.

U niektórych osób występują mniej charakterystyczne objawy koronawirusa: biegunka, utrata węchu, utrata smaku, ból gardła, kichanie, zaburzenia świadomości, zawroty głowy. Możliwe są również infekcje całkowicie bezobjawowe.

Pierwsze objawy koronawirusa pojawiają się w ciągu 2-14 dni (średnio 5) od momentu zakażenia. W większości przypadków choroba ma łagodny przebieg. Jednak w niektórych przypadkach może dojść do zaburzeń oddychania, niewydolności oddechowej, sepsy lub niewydolności narządów (serca, nerek lub wątroby). 14% pacjentów ma ostrą, a 5% krytyczną postać choroby. Śmiertelność z powodu koronawirusa ocenia się na 1-3%.

Diagnostyka koronawirusa

Ostatecznym potwierdzeniem zakażenia koronawirusem są genetyczne testy diagnostyczne. Od osoby z podejrzeniem choroby pobierany jest wymaz z nosa i gardła, a następnie w pobranym materiale poszukuje się materiału genetycznego wirusa. Dodatni wynik wskazuje na aktywne zakażenie.

Dostępne są także immunologiczne testy na koronawirusa. Różnią się one tym, że nie wykrywają materiału genetycznego patogenu, ale swoiste przeciwciała klasy IgG i IgM, które są wytwarzane przez organizm po kontakcie z wirusem. Dlatego materiałem do badań jest krew (np. z opuszki palca). Wynik immunologicznych testów na koronawirusa jest dostępny po 15 minutach. Metoda ta jest polecana do przesiewowych badań populacji.

Osoby, u których wystąpiły objawy koronawirusa lub miały kontakt z osobą chorą, powinny niezwłocznie skonsultować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu albo najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Tam uzyskają informacje dotyczące dalszego postępowania. Nie jest wskazane, aby samodzielnie udawać się do szpitala lub przychodni.

Leczenie koronawirusa

Obecnie nie ma celowanego leku ani szczepionki na koronawirusa. Terapia polega na łagodzeniu objawów choroby. Prowadzone są również różnego rodzaju terapie eksperymentalne, np. z wykorzystaniem dostępnych leków przeciwwirusowych oraz osocza ozdrowieńców. Wszystkie osoby zakażone koronawirusem są leczone bezpłatnie (nawet, gdy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego).

Osoby, które przechodzą zakażenie koronawirusem łagodnie, nie muszą być hospitalizowane – wystarczy kwarantanna domowa. Niekiedy konieczny jest jednak pobyt w szpitalu. Część osób wymaga leczenia na oddziale intensywnej terapii oraz podłączenia do respiratora.

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem?

Zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 można uniknąć dzięki skutecznej profilaktyce. Do działań, które powinny być podejmowane przez każdą osobę należą:

 • częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez minimum 30 sekund;
 • dezynfekowanie rąk środkiem na bazie alkoholu, gdy nie jest dostępna woda z mydłem;
 • regularne mycie i dezynfekowanie różnych powierzchni (klamek, blatów, rurek w autobusach itp.);
 • zachowanie dystansu min. 2 metry od innych osób w przestrzeni publicznej;
 • unikanie dotykania okolicy nosa i ust nieumytymi rękoma;
 • unikanie spożywania mięsa niepoddanego wystarczającej obróbce termicznej;
 • mycie pod bieżącą wodą warzyw i owoców przed spożyciem;
 • zakrywanie nosa i ust chusteczką podczas kichania lub kaszlu (zużytą chusteczkę natychmiast wyrzucić);
 • zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej;
 • korzystanie z wiarygodnych źródeł w celu uzyskania informacji na temat koronawirusa;
 • postępowanie zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Dodatkowo każda osoba, która wróciła z zagranicy lub miała kontakt z osobą chorą musi poddać się 14-dniowej kwarantannie.

W zapobieganiu każdej infekcji, nie tylko koronawirusowej, ważne jest wzmacnianie odporności organizmu. Jest to szereg indywidualnie dostosowanych działań, które wpływają na pracę układu immunologicznego. Warto w tym celu skonsultować się z lekarzem z poradni budowania odporności. Dzięki temu cały proces przebiegnie bezpiecznie i efektywnie.

Polecamy: Koronawirus – grupy ryzyka